Hur ska vi se ut? Hur ska vi kommunicera? Vad är syftet med platsen/produkten och hur når vi vårmålgrupp i rätt kanaler mest effektivt? Konceptualisera!! Landa i tonalitet, hitta nerven, skapa en känsla och lär känna din målgrupp. Här är vi gärna behjälpliga när det kommer till såväl platsutveckling som produktmarknadsföring. Vi är som absolut bäst när vi får vara med hela vägen, från idé till operativt genomförande.

Tidigare case

Helhetsgrepp med Beredskapsfabriken

Monter för Viskan under D-congress

Nytt mässkoncept för JENSEN Sverige 

Ny mötesplats: Astern Market