Vi skapar umica strategier för alla typer av företag på sociala medier då vi är övertygade om att samtliga produkter och tjänster kan väcka känslor och skapa engagemang. Vi tar gärna ett helhetsgrepp där vi planerar, producerar och publicerar utifrån en ny eller befintlig kanalstrategi.

Tidigare case

Sociala medier för Qlean

Helhetsgrepp med Beredskapsfabriken

Ny mötesplats: Astern Market

Sociala Medier för Bostäder i Borås

Sociala Medier för Folkness