Beredskapsfabriken är ett företag med produkter som ligger helt rätt i tiden! Företaget vill avdramatisera ordet ”kris” och i stället utbilda, informera och upplysa om vikten av att ha koll på saker och ting. Det är inte nödvändigtvis den som har flest saker som kommer att klara sig bäst i en krissituation.

Vi har tagit ett helhetsgrepp över Beredskapsfabrikens innehåll på samtliga sociala kanaler och tillsammans med Peter och gänget producerar vi varumärkesbyggande innehåll baserat på kunskap och lugn. Skaffa dig lite koll så blir det hel enkelt inte kris.

Vi skriver regelbundet PR-artiklar som bland annat publicerats av Dagens Industri

Vi har satt Beredskapsfabrikens tonalitet och producerar samtliga texter för alla kanaler 

Vi sköter Beredskapsfabrikens 
Facebook, Instagram, Linkedin och
TikTok