Viskan system är en e-handelsplattform utan begränsningar som gör att plattformen alltid är redo för framtidens förändringar. Ready for the future! Visualiserades med ett hologram och ett engagerande spel där du alltid måste ligga steget före… Vi ansvarade för montern i sin helhet, från koncept och innehåll till genomförande på plats.